شرکت سودا آریا در سال ۱۳۸۲ در زمینه های لجستیک ، بازاریابی و بازرگانی فعالیت خود را باهدف تامین کلیه خدمات بازرگانی مربوط به تجهیزات صنایع برق، نفت و گاز و آب آغاز نمود.

تحقیقات بازار، تامین منابع، قراردادها، مذاکرات، اسناد اعتباری، امور مالی، خرید، حمل و نقل و پیشنهاد قیمتهای رقابتی به منظور اخذ پروژه در بازارهای بین المللی از جمله فعالیتهای این شرکت است.

رویدادها

رنج محصولات شرکت سودا آریا از قرار زیر است:

کلیدهای مینیاتوری

کلیدهای
حفاظت جان

کلیدهای اتوماتیک کمپکت

کلیدهای اتوماتیک هوایی

© کپی رایت - سودا آریــا