حوزه‌های فعالیت

خدمات تأمین تجهیزات صنعتی

تجهیزات F&G

تأمین تجهیزات F&G

ولو صنعتی

تأمین انواع ولوهای صنعتی

تأمین تجهیزات ابزار دقیق

تامین‌ تجهیزات اتوماسیون صنعتی

واحد بازرگانی سودا آریا در حوزه واردات، صادرات تامین کننده و توزیع کننده بزرگ انواع کالا و محصولات و همچنین معرفی و عرضه خدمات و محصولات جدید مطابق با تکنولوژی روز دنیا در کشور می باشد. صادرات و واردات این محصولات در دایره وسیعی از برندهای داخلی و برندهای خارجی با حجم و کمیتهای مختلفی صورت می پذیرد.

خدمات بازرگانی و تجاری شرکت توسعه سودا آریا تنها محدود به تامین و صادرات و واردات محصولات در بخش های مذکور نمی باشد بلکه زمینه های گوناگون دیگری را در حوزه بازرگانی نیز در بر می گیرد همانند اخذ نمایندگی های فروش ، واگذاری نمایندگی فروش کالا ، همکاری با تجار و وارد کنندگان مقیم بنادر ، همکاری با سایر شرکتهای ایرانی واردکننده کالا و خدمات می باشد.

از جمله امتیازات شرکت سودا آریا حذف واسطه های موجود در عرضه کالا و ارائه محصولات با قیمتهای مشابه قیمت تولیدات شرکت ها و کارخانجات تولیدی می باشد.

سایر خدمات سودا آریا

جهت اطلاعات بیشتر با سودا آریا تماس بگیرید