خدمات توانمندسازی تجاری سودا آریا

توانمند سازی و توسعه شرکتهای اقتصادی و تجاری ، همواره یکی از اولویت های کشور در برنامه توسعه بوده، که توانمند سازی تجاری و توسعه صادرات نیز بر این اساس به یکی از وظایف اصلی سازمان توسعه تجارت تبدیل گشته است.

شرکت بازرگانی سوداآریا، نیز به عنوان بخش کوچکی از این تشکل اقتصادی، به این مهم توجه خاص داشته و خدمات مختلفی نظیر، ارزیابی شرکت ها و همراهی آنها بمنظور آمادگی حرفه ای و همه جانبه در بازارهای جهانی، صادرات و واردات و همچنین برگزار رویدادهای بین‌المللی را به شرکت‌ها ارایه می نماید.

جهت اطلاعات بیشتر با سودا آریا تماس بگیرید