مناقصات بین المللی

خدمات صادرات سودا آریا

مناقصات بین‌المللی

نظر به اینکه خدمات در عرصه جهانی به شکل مناقصات بین المللی انجام می پذیرد و با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد در شرایط کنونی کشورمان ، شرکت سوداآریا ، در این زمینه به صورت کاملا حرفه ای، به منظور بالا بردن احتمال موفقیت در این نوع معاملات ، خدمات تخصصی خود را به مشتریان محترم ارائه می نماید.

پروژه‌ها

برخی از پروژه‌های تجاری هلدینگ

مناقصه خرید دکل انتقال برق - سوریه

نیروگاه بادی - ازبکساتن

مناقصه نیروگاه خورشیدی کوچک - افغانستان

مناقصه بازسازی و توسعه ایستگاه برقی 11,33,132 KV و خط مربوطه - عراق

مناقصه تجهیزات موردنیاز تصفیه خانه وزارت آب - عمان

جهت اطلاعات بیشتر با سودا آریا تماس بگیرید