کلیدحفاظت جان RCCB

متن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن 

مشخصات فنی

RCCB Electrical Feature
16-100A
Ratted Current (In)
2p - 4p
Poles
2p: 230V 4p: 400V
Rated Voltage (Ue)
500V
Insulation Voltage (Ui)
50/60Hz
Rated Frequency
0.01 - 0.03 - 0.1 - 0.3 A
Rated Sensitivity
***
Rated ShortiTime withstand Current
1000A
Rated Residual Making & Breaking Capacity
***
Rated Making & Breaking Capacity
10000A
Short-Circuit Making Capacity
***
Rated Short-Circuit Making Capacity
10000
SCPD Fuse
***
Utilization Category
>0.1S
Break Time Under
>0.1S
Break Time Under
6KV
Rated Impulse whitstand Voltage (1.2/50Uimp)
2.5KV
Dielectric Test Voltage at and ind.freq for 1min
4000
Electrical Life
8000
Mechanical Life
2
Protection Degree
RCCB Installation
No
Fault Current Indicator
IP20
Protection Degree
-5~+40C
Ambient Temperature (with daily avg =< 35C)
-25~+70C
Strorage Temperature
RCCB Combination with Accessories
Cable/U-type Busbar/Pin-type Busbar
Terminal Connection Type
35mm2 / 18-3
Terminal Size Top / Bottom for Cable
35mm2 / 18-3
Terminal Size Top / Bottom for Busbar
35 N*M / 22
Tightening Torque
On DIN Rail FN 60715 (35mm) by Means of Fast Clip Device
Mounting
Top & Bottom
Connection

سایر محصولات

خدمات پس‌از فروش

متن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونه

گارانتی

 • شرایط1
 • شرایط2
 • شرایط3
 • شرایط4

سرویس دوره‌ای

 • شرایط1
 • شرایط2
 • شرایط3
 • شرایط4

تامین تجهیزات

 • شرایط1
 • شرایط2
 • شرایط3
 • شرایط4
جهت اطلاعات بیشتر با سودا آریا تماس بگیرید