محصولات

کلیدهای ACB

کلیدهای ACB

aera-compact

کلید هوایی | مدل cpact

از800 آمپرتا 2500 آمپر

کلید هوایی  Unelec ، سری C-pact  با قدرت قطع 90 کیلو آمپر  ، با ساختار فیکس جهت حفاظتهای اتصال کوتاه و اضافه بار ، تجهیزی با یک برند فرانسوی و یک سال گارانتی تعویض

aera-upact

کلیدهوایی | مدل upact

از800 آمپر تا 3200 آمپر

کلید هوایی Unelec ، قابل  سری upact  با قدرت قطع 55 کیلو آمپر  ، با ساختار فیکس وکشویی جهت حفاظتهای اتصال کوتاه و اضافه بار ، تجهیزی با یک برند فرانسوی و یک سال گارانتی تعویض

upact-sp

کلیدهوایی | مدل sp

از800 آمپر تا 4000 آمپر

کلید هوایی Unelec ، قابل  سری sp  با قدرت قطع 55 کیلو آمپر  ، با ساختار فیکس جهت حفاظتهای اتصال کوتاه و اضافه بار ، تجهیزی با یک برند فرانسوی و یک سال گارانتی تعویض

aera-spw

کلیدهوایی | مدل sp w

از800 آمپر تا 4000 آمپر

کلید هوایی Unelec ، قابل  سریspحرارتی  با قدرت قطع 45 کیلو آمپر  ، با ساختار فیکس جهت حفاظتهای اتصال کوتاه و اضافه بار ، تجهیزی با یک برند فرانسوی و یک سال گارانتی تعویض

جهت اطلاعات بیشتر با سودا آریا تماس بگیرید