محصولات

کلیدهای MCCB

کلیدهای MCCB

کلید مینیاتوری،تک/دو/سه  پل،تک فاز و سه فاز ،10 کیلو آمپر،و 6کیلو آمپر unelec1-

عبارت 63 در مدل فوق نشان دهنده آمپر فریم و عبارت N  این کلید علاوه بر قابلیت قطع دستی دارای حفاظت اضافه جریان و اتصال کوتاه می باشد که با توجه به اطلاعات درج شده در خصوص محصول محدوده قطع بسته به انواع  B , C و  D  متفاوت است

کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز ،10 آمپر،6 کیلو آمپر، unelec  ، از جمله کلید های مینیاتوری  سری H  میباشند که این سری در حالتهای مختلف تکفاز دو فاز ، سه فاز ، تکفاز و نول و سه فاز و نول در آمپر فریم 63 آمپر برای دو حالت 6 و 10 کیلو آمپر موجود میباشند.

t-pact-dt

کلید اتوماتیک یونولک قابل تنظیم | مدل T-pact DT

از 16 آمپر تا 1600 آمپر

Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DT با قدرت قطع 35 کیلو آمپر  ، با ساختار حرارتی-مغناطیسی جهت حفاظتهای اتصال کوتاه و اضافه بار ، تجهیزی با یک برند فرانسوی و یک سال گارانتی تعویض

t-pact-df

کلید اتوماتیک یونولک غیر قابل تنظیم | مدل T-pact DF

از16 آمپرتا250 آمپر

کلید اتوماتیک یونلک،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DF با قدرت قطع 35 کیلو آمپر ، با ساختار حرارتی-مغناطیسی جهت حفاظتهای اتصال کوتاه و اضافه بار ، تجهیزی با یک برند فرانسوی و یک سال گارانتی تعویض

record

کلید اتوماتیک یونولک قابل تنظیم | مدل رکورد

از16 آمپرتا 1600 آمپر

کلید اتوماتیک100آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری رکورد  با قدرت قطع 50 کیلو آمپر  ، با ساختار حرارتی-مغناطیسی جهت حفاظتهای اتصال کوتاه و اضافه بار ، تجهیزی با یک برند فرانسوی و یک سال گارانتی تعویض

t-pact-e

کلید اتوماتیک یونولک قابل تنظیم الکترونیکی | مدل T-pact E

از250 آمپرتا 800 آمپر

کلید اتوماتیک Unelec ،  سری T-pact Eبا قدرت قطع 50کیلو آمپر جهت انواع حفاظتها ، تجهیزی با یک برند فرانسوی و یک سال گارانتی تعویض

تجهیزات جانبی

rele-ender

رله اندر 220ولت و110ولت موجود میباشد

رله شنت220ولت و110 ولت موجودمیباشد

motor-aera-key

موتور کلیدهای هوایی در ولتاژ220ولت و110ولت موجود میباشد

motor-aera-key-2

موتور کلیدهای کمپکت در ولتاژ220ولت و110ولت موجود میباشد

جهت اطلاعات بیشتر با سودا آریا تماس بگیرید